Shopping Cart

Privacybeleid

 1. Privacybeleid

   1. Algemene informatie
    Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen! We waarderen het in ons gestelde vertrouwen voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en wij zijn toegewijd aan het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik en om veiligheid te waarborgen door te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming volgens de in Egypte geldende versie. We herzien dit privacybeleid regelmatig en passen deze van tijd tot tijd aan. Lees verder voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan.

   2. Verstrekking van uw persoonlijke gegevens
    Mogelijk wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij het kopen van onze producten of bij het gebruik van onze diensten of onze website. U bent niet verplicht om de persoonlijke informatie die we vragen te verstrekken, het is echter mogelijk dat wij u onze producten of diensten niet kunnen leveren, of de mogelijkheid bestaat dat u niet kunt inloggen op onze website zonder deze informatie.

   3. Mogelijke persoonlijke gegevens die we verzamelen
    Onder de persoonlijke informatie die wij van u vragen, vallen onder andere:
    a. Uw naam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, huis-, post-, factuur- en/of afleveradres, uw betalings- en creditcardgegevens en mogelijk andere persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.
    b. IP-adres, realtime geografische locatiegegevens, browserinstellingen, browser records en andere internet gegevens van uw computer of mobiele apparaat.

 2. Doeleinden van verzamelde gegevens
  Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:
  a. toekomstige communicatie met u.
  b. het verifiëren van uw identiteit en eventuele accounts die u bij ons heeft.
  C. het beheer van lidmaatschap aan andere marketing-, promotie- of bedrijfsprogramma’s waaraan u deelneemt.
  d. het verwerken van uw bestellingen voor producten en diensten die u bij ons plaatst (inclusief het onderhouden van uw online-winkelwagentje op onze website, facturering en betalingen).
  e. het verwerken en beantwoorden van uw vragen, suggesties of klachten.
  f. ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
  g. het uitvoeren van klant-tevredenheidsonderzoeken.
  h. te ontvangen tips voor persoonlijke gezondheid en hygiëne.
  i. gegevens, onderzoek, statistische en gedragsanalyses die uitgevoerd worden om u nog beter van dienst te kunnen zijn en voor het verbeteren van onze diensten en producten.
  j. het afstemmen van onze website en de inhoud ervan op uw specifieke voorkeuren.
  k. uitvoeren van directe marketingactiviteiten waarvoor wij uw toestemming hebben ontvangen.
  l. elk ander doel dat rechtstreeks verband houdt met een of meerdere van de bovenstaande doeleinden.

 3. Overdracht van persoonlijke gegevens
  Uw persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met of overdragen aan derden, indien wij van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking of overdracht noodzakelijk is inzake regelgeving of wettelijke voorschriften, of als dit nodig is om onze belangen te beschermen (voor zover toegestaan ​​door de wet).

 4. Opslaan van persoonlijke gegevens
  Uw persoonsgegevens worden zo lang door ons bewaart als nodig is om de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens verstrekt zijn te vervullen en wij verwijderen alle door ons opgeslagen persoonsgegevens zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, tenzij dit anderszins noodzakelijk is, of toegestaan ​​door wet.

 5. Directe marketing
  Het is onze bedoeling gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens ten behoeven van direct marketing, zoals:
  a. Marketing van onze producten en diensten, activiteiten, prijsvragen, promotieaanbiedingen (voordelen en privileges), speciale aanbiedingen en andere informatie die wij relevant achten, of het verzenden van gratis monsters van onze producten.
  b. Marketing van producten en diensten, activiteiten, wedstrijden, promotieaanbiedingen (voordelen en privileges) en speciale evenementen door onze leveranciers, zakenpartners of externe leveranciers.
  c. Uitvoeren van onderzoek en evaluatie.
  Dergelijke marketingactiviteiten kunnen op verschillende manieren aan u worden aangeboden, voor zover in overeenstemming met de door u verstrekte persoonlijke gegevens, inclusief advertenties, per post, telefoon, e-mail, sms of berichten op uw mobiele apparaten.

  Voor direct marketing activiteiten zullen wij alleen dan uw persoonlijke gegevens gebruiken indien wij uw toestemming daartoe hebben ontvangen (inclusief het bericht “geen bezwaar”). U kunt zelf uw voorkeur aangeven om geheel of slechts gedeeltelijk informatie te ontvangen omtrent direct marketing activiteiten of, indien van toepassing, door bij ons (kosteloos) te laten wijzigen. Om wijziging van uw voorkeur aan te vragen, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze klantenservicemedewerkers die de aangevraagde wijziging voor u zullen doorvoeren.

 6. Bescherming van persoonsgegevens
  Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw gebruik van onze website, gebruiken we geavanceerde coderingstechnologie en beveiligde servers die bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen. Tijdens het transport van uw bestelling, worden uw gegevens beschermd door de Secure Socket, waarin de door u verstrekte informatie is versleuteld, zodat deze tijdens het transport niet zichtbaar zijn voor derden. Tot andere beveiligingsmaatregelen behoren onder meer het beperken van toegang tot persoonsgegevens voor werknemers, tenzij deze de gegevens nodig hebben en die zijn opgeleid om op de juiste manier met die gegevens om te gaan en vertrouwelijkheid te bewaren. Er wordt geen toegang verleend aan ongeautoriseerde werknemers.

 7. Cookies
  We maken gebruik van cookies om automatisch informatie te verzamelen op het moment dat u onze website bezoekt (bijvoorbeeld het type internetbrowser en besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van uw internetprovider). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de webbrowser op uw computer worden opgeslagen op het moment dat u een website bezoekt. Onze cookies identificeren uw computer en stellen ons in staat uw winkelervaring te personaliseren en u ook bij hernieuwd bezoek aan onze website te herkennen. De informatie die uit deze cookies wordt verzameld, kan voor eerder genoemde doeleinden worden gebruikt.
  De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw computer deactiveren door uw browserinstellingen te wijzigen. Bij het niet accepteren van cookies, is het mogelijk dat u niet van alle op onze website aangeboden functies en diensten gebruik kunt maken.

 8. Websites van derden
  Dit privacybeleid is alleen van toepassing op Nefertiti for natural oils and herbs, en geldt alleen voor onze website, dus niet op die van derden (noch de websites die zij eventueel onderhouden). Door op een aanwezige link en/of reclamebanner te klikken die u naar de website van derden of naar websites van aan ons gelieerde bedrijven leiden, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die betreffende partij(e)n. Hoewel wij de bescherming van privacy op het internet ondersteunen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de al dan niet genomen privacy maatregelen door derden, buiten ons webdomein.

 9. Toegangs- en correctierechten
  U heeft het recht om toegang te vragen en tot correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Voor het verkrijgen van toegang tot uw persoonlijke gegevens of indien hierin correcties aangebracht dienen te worden, neemt u contact op met onze klantenservicemedewerkers. Voordat deze uw verzoek in behandeling zullen nemen, wordt uw identiteit door hen geverifieerd. Voor het inwilligen van dit verzoek kan een administratieve vergoeding in rekening worden gebracht.
 10. Wijzigingen van het privacybeleid
  Het privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, u wordt door ons daarover geïnformeerd door middel van een bijgewerkte versie van het privacybeleid die wij op onze website (www.nefertiti-eg.com) plaatsen. Om steeds op de hoogte te blijven van de meest recente versie, adviseren wij u deze regelmatig op onze website in te zien.  

Snelle verzending wereldwijd

Fast Shipping Worldwide By DHL Courier

Internationale garantie

Offered in the country of usage

100% veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa